Канад Улсын Хэлний Бэлтгэл

 

Сургуулийн нэр

Байрлал

Хэлний бэлтгэлийн төлбөр

/ 1 c
еместр/

Элсэлтийн хугацаа

Дотуур байрны төлбөр

/1 сар/

Ерөнхий Англи хэл

IELTS /EAP
бэлтгэл

1

Centennial College

Toronto,

Ontario

4,800CAD

14,622CAD

Сар болгон элсэлт авдаг

618$ – 952$

2

SAIT Polytechnic College

Calgary,

Alberta

2,628 CAD

1, 2, 5, 7 саруудад

1,000$ – 1,192$

3

Alexander College

Vancouver, British Columbia

4,680 CAD

1, 5, 7, 9

саруудад

Айлд байрлах-850CAD

4

College of New Caledonia

Prince George, British Columbia

4,700 CAD

1, 5, 9

саруудад

390$ – 440$

5

University of Waterloo

Waterloo,

Ontario

5,204 CAD

1, 4, 8

саруудад

1,290$ – 1,475$

6

York University

Toronto,

Ontario

3,195 CAD

1, 2, 5, 6, 8, 10

саруудад

1,538$ – 1,869$

7

University of Toronto

Toronto,

Ontario

5,655 CAD

1, 4, 7, 9

саруудад

1,771$ – 2,172$

8

University of British Columbia

Vancouver,

British Columbia

6,422 CAD

1, 5, 9

саруудад

1,102$ – 1,429$

9

University of Calgary

Calgary,

Alberta

3,950 CAD

1, 4, 9

саруудад

1,141$ – 1,626$

10

University of Ottawa

Ottawa ON

5,185 CAD

1, 4, 8

саруудад

780$ – 1152$

11

University of Alberta

Edmonton,

Alberta

2,217 CAD

7, 9, 10

саруудад

631$ – 750$

12

Queen’s University

Kingston, Ontario

4,710 CAD

1, 5, 9

саруудад

2632

13

University of Victoria

Victoria,

British Columbia

3,950 CAD

1, 4, 9

саруудад

798$ – 945$

14

Simon Fraser University

Vancouver, British Columbia

2,985 CAD

1, 3, 5, 7, 9, 10

саруудад

1,486$ – 1,612$

15

Mount Royal University

Calgary, Alberta

3,360 CAD

1, 4, 7, 9

940$ – 1,333$

16

McGill University

Montreal, Quebec

2,160 CAD

1, 3, 5, 6, 9, 10

саруудад

925$ – 1,377$

17

University of Western Ontario

London, Ontario

6,512 CAD

1, 5, 9

саруудад

628$ – 866$

18

University of Manitoba

Winnipeg, Manitoba

4,000 CAD

1, 5, 9

саруудад

718$ – 1,363$

19

University of Northern BC

Prince George, British Columbia

4,850 CAD

1, 5, 9

саруудад

733$ – 1,575$

20

Concordia University

Montreal, Quebec

4,525 CAD

1, 5, 9

саруудад

600$ – 1,619$

Канад Улсын Бакалаврын Сургалт

 

Сургуулийн нэр

Байрлал

Бакалаврын төлбөр

/ 1 жил/

Элсэлтэнд тавигдах шаардлага

Элсэлтийн хугацаа

Дотуур байрны төлбөр

/1 сар/

TOEFL IBT

IELTS

1

Centennial College

Toronto,

Ontario

10,000CAD -20,000CAD

84

6.5

1, 5, 9

саруудад

618$-952$

2

SAIT Polytechnic College

Calgary,

Alberta

11,100CAD -18,752CAD

80

6.0

1, 5, 9

саруудад

1,000$-1,192$

3

Alexander College

Vancouver, British Columbia

19,200CAD

80

6.0

1, 5, 7, 9

саруудад

Айлд байрлах-850CAD

4

College of New Caledonia

Prince George, British Columbia

11,000CAD -19,550CAD

80

6.0

1, 9

саруудад

390$-440$

5

University of Waterloo

Waterloo,

Ontario

24,980CAD -33,770CAD

90

7.0

1, 4, 8

саруудад

1,290$-1,475$

6

York University

Toronto,

Ontario

21,419 CAD -26,781 CAD

83-100

6.5-7.5

1, 9

саруудад

1,538$-1,869$

7

University of Toronto

Toronto,

Ontario

37,130 CAD -44,690 CAD

89-99

6.5

1, 9

саруудад

1,771$- 2,172$

8

University of British Columbia

Vancouver,

British Columbia

29,162 CAD – 48,574 CAD

90

6.5

1, 5, 7, 9

саруудад

1,102$-1,429$

9

University of Calgary

Calgary,

Alberta

21,996 CAD –

36,594 CAD

86-100

6.5-7.0

1, 5, 9

саруудад

1,141$-1,626$

10

University of Ottawa

Ottawa ON

35,265 CAD – 38,328 CAD

86

6.5

1, 5, 9

саруудад

780$-1,152$

11

University of Alberta

Edmonton,

Alberta

20,395 CAD –

44,237 CAD

86

6.5

1, 5, 9

саруудад

631$-750$

12

Queen’s University

Kingston, Ontario

23,621 CAD -27,413 CAD

88

6.5

1, 5, 9

саруудад

2,632$

13

University of Victoria

Victoria,

British Columbia

27,240 CAD –

35,280 CAD

90

6.5

1, 5, 9

саруудад

798$-945$

14

Simon Fraser University

Vancouver, British Columbia

21,614 CAD – 34,140 CAD

88

6.5

1, 5, 9

саруудад

1,486$-1,612$

15

Mount Royal University

Calgary,

Alberta

20,200 CAD -31,449 CAD

83

6.5

1, 5, 9

саруудад

940$-1,333$

16

McGill University

Montreal, Quebec

18,603 CAD -35,482 CAD

86

6.5

1, 5, 9

саруудад

925$ – 1,377$

17

University of Western Ontario

London, Ontario

23,999 CAD –

33,668 CAD

83

6.5

1, 5, 9

саруудад

983$ – 1,562$

18

University of Manitoba

Winnipeg, Manitoba

16,000 CAD – 23,800 CAD

86

6.5

1, 5, 9

саруудад

718$ – 1,363$

19

University of Northern BC

Prince George, British Columbia

17,889 CAD –

33,684 CAD

88

6.5

1, 5, 9

саруудад

733$ – 1,575$

20

Concordia University

Montreal, Quebec

19,802 CAD –

31,407 CAD

90

6.5

1, 5, 9

саруудад

600$ – 1,619$

Канад Улсын Магистр, Докторын Сургалт

 

Лого

Сургуулийн нэр

Байрлал

Магистр, докторын төлбөр

/ 1 жил/

Элсэлтэнд тавигдах шаардлага

Элсэлтийн хугацаа

Дотуур байрны төлбөр

/1 сар/

TOEFL IBT

IELTS

1

University of Waterloo

Waterloo,

Ontario

24,980CAD -33,770CAD

90

7.0

1, 4, 8

саруудад

1,290$-1,475$

2

York University

Toronto,

Ontario

24,527 CAD -35,537 CAD

100

7.5

1, 5, 9

саруудад

1,538$-1,869$

3

University of Toronto

Toronto,

Ontario

36,580 CAD -53,370 CAD

93

7.0

1, 9

саруудад

1,771$- 2,172$

4

University of British Columbia

Vancouver,

British Columbia

27,901 CAD -47,380 CAD

90

6.5

1, 5, 7, 9

саруудад

1,102$-1,429$

5

University of Calgary

Calgary,

Alberta

25,293 CAD -30,739 CAD

86

6.5

1, 5, 9

саруудад

1,141$-1,626$

6

University of Ottawa

Ottawa ON

21,711 CAD -39,729 CAD

86

6.5

1, 5, 9

саруудад

780$-1,152$

7

University of Alberta

Edmonton,

Alberta

20,395 CAD –

44,237 CAD

83

6.5

1, 5, 9

саруудад

631$-750$

8

Queen’s University

Kingston, Ontario

19,813 CAD –

42,000 CAD

88

6.5

1, 5, 9

саруудад

2632

9

University of Victoria

Victoria,

British Columbia

12,927 CAD –

25,425 CAD

90

6.5

1, 5, 9

саруудад

798$-945$

10

Simon Fraser University

Vancouver, British Columbia

17,172 CAD – 31,464CAD

93

7.0

1, 5, 9

саруудад

1,486$-1,612$

11

Mount Royal University

Calgary,

Alberta

18,200 CAD –

19,500 CAD

83

6.5

1, 5, 9

саруудад

940$-1,333$

12

McGill University

Montreal, Quebec

15,942 CAD – 39,750 CAD

90

6.5

1, 5, 9

саруудад

925$ – 1,377$

13

University of Western Ontario

London, Ontario

13,776 CAD –

44,796 CAD

86

6.0

1, 5, 9

саруудад

983$ – 1,562$

14

University of Manitoba

Winnipeg, Manitoba

11,014 CAD –

27,201 CAD

86

6.5

1, 5, 9

саруудад

718$ – 1,363$

15

University of Northern BC

Prince George, British Columbia

22,633 CAD –

36,199 CAD

88

6.5

1, 5, 9

саруудад

733$ – 1,575$

16

Concordia University

Montreal, Quebec

20,138 CAD –

25,900 CAD

90

7

1, 5, 9

саруудад

600$ – 1,619$

Edu Root LLC.
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.