ХАГАС ВАКУМ ЗУНЫ СУРГАЛТ

ХАГАС ВАКУМ ЗУНЫ СУРГАЛТ

Анхан дунд шатны суралцагчдыг богино хугацаанд түвшин ахиулах, англи хэлний суурь мэдлэгийг сонирхолтой үр дүнтэй байдлаар эзэмшүүлэх зуны хөтөлбөр. Дүрэм болон практик сургалтын арга зүйг хослуулж ярих, сонсох, бичих, унших чадварийг жигд хөгжүүлэхэд чиглэсэн сургалтын арга зүйтэй.

Гадаад хэл сурах арга зүй буюу хэрхэн сурах  арга зүйг мэргэжлийн багшаар заалгана. /шинэ үг хэрхэн цээжлэх, эссэ буюу  эх бичихдээ юунаас эхлэх, харилцан ярианд оновчтой хариулах, сонсголоо хэрхэн сайжруулах  гэх мэт/

Сургалтын хөтөлбөр

Үндсэн хөтөлбөр: 7 хоногт 5 өдөр

Нэмэлт хөтөлбөр: Хагас сайн өдөр

Сургалтын нийт цаг

ТУС СУРГАЛТААР НИЙТ 128 ЦАГЫН ХИЧЭЭЛД ХАМРАГДАНА.

✓        60 ЦАГ – ТАНХИМЫН ХИЧЭЭЛ

        16 ЦАГ – ҮГСИЙН САН БАТАТГАХ, БАЯЖУУЛАХ, БАГААР АЖИЛЛАХ СОНИРХОЛТОЙ ХИЧЭЭЛҮҮД

        16 ЦАГ – ГАДААД БАГШТАЙ ЯРИАНЫ ХИЧЭЭЛ

Сургалтын төлбөр

Үргэлжлэх хугацаа:

Нийт цаг:

Өглөө/Өдөр:

Орой:

3 долоо хоног

128 цаг

250,000₮

250,000₮