Мэдээ мэдээлэл

КАНАД УЛСЫН СУРГАЛТЫН ВИЗ

By April 14, 2019 August 4th, 2019 No Comments

Бүрдүүлэх материал

 1. Гадаад пасспорт /6 сараас дээш хүчинтэй байх/
 2. Иргэний үнэмлэх хуулбар
 3. Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ, дипломын хуулбар /нотариат/
 4. Цээж зураг /3,5*4*5/ 4 хувь файлаар
 5. Төрсний гэрчилгээ /нотариат/
 6. Гэрлэсэн эсэх лавлагаа
 7. Нийгмийн даатгал дэвтэр хуулбар
 8. Ажлын газрын болон цалингийн тодорхойлолт
 9. Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ
 10. Банкны тодорхойлолт /20,000-25,000$/
 11. Дансны хуулга сүүлийн 6-12 сар
 12. Суралцах төлөвлөгөө
 13. Визний хураамж $150CAN
 14. Эрүүл мэндийн даатгал

Батлан даагчын материал

 1. Төрөл садангийн тухай лавлагаа
 2. Ажлын газрын тодорхойлолт
 3. Цалингийн тодорхойлолт
 4. Нийгмийн даатгалын дэвтэр
 5. Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ
 6. Дансны хуулга /сүүлийн 6 сар/
 7. Банкны эцсийн үлдэгдлийн тодорхойлолт
 8. Нэмэлт орлого нотлох бичиг баримтууд /түрээсийн гэрээ, тодорхойлолт, компанийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, татварын тодорхойлолт, үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөл болон банкны харилцах дансны хуулга зэргийг нэмэлтээр хавсаргаж болно.