ЕРӨНХИЙ АНГЛИ ХЭЛ

ЕРӨНХИЙ АНГЛИ ХЭЛ

Анхан шат+ анхан дунд+ дунд шат гэсэн англи хэлний суурь 3 шатны цэгцтэй эрчимжүүлсэн хөтөлбөр юм. Дүрэм болон практик сургалтын арга зүйг хослуулж ярих, сонсох, бичих, унших чадварийг жигд хөгжүүлэхэд чиглэсэн сургалтын арга зүйтэй.

Гадаад хэл сурах арга зүй буюу хэрхэн сурах  арга зүйг мэргэжлийн багшаар заалгана. /шинэ үг хэрхэн цээжлэх, эссэ буюу  эх бичихдээ юунаас эхлэх, харилцан ярианд оновчтой хариулах, сонсголоо хэрхэн сайжруулах  гэх мэт/

Сургалтын хөтөлбөр

Үндсэн хөтөлбөр: 7 хоногт 4 өдөр

Сондгой анги: 1, 3, 5 + Sat

Тэгш анги: 2, 4, 6 + Sat

Нэмэлт давтлага:  7 хоногт 2 өдөр

Сондгой анги: 2, 4

Тэгш анги: 1, 3

Сургалтын нийт цаг

ТУС СУРГАЛТААР НИЙТ 128 ЦАГЫН ХИЧЭЭЛД ХАМРАГДАНА.

        48 ЦАГ – ТАНХИМЫН ХИЧЭЭЛ

        16 ЦАГ – ҮГСИЙН САН БАТАТГАХ, БАЯЖУУЛАХ, БАГААР АЖИЛЛАХ СОНИРХОЛТОЙ ХИЧЭЭЛҮҮД

        16 ЦАГ – ГАДААД БАГШТАЙ ЯРИАНЫ ХИЧЭЭЛ

✓         16 ЦАГ – ТАНХИМЫН ХИЧЭЭЛИЙН БАТАТГАЛ ТЕСТ

        + 32 ЦАГ – 7 ХОНОГТ 4 ЦАГ БАГШТАЙГАА ТУСГАЙЛАН ДАВТЛАГА ХИЙХ /student profile/

Сургалтын төлбөр

Үргэлжлэх хугацаа:

Нийт цаг:

Өглөө/Өдөр:

Орой:

8 долоо хоног

128 цаг

375,000₮

475,000₮