ГАНЦААРЧИЛСАН СУРГАЛТ

ГАНЦААРЧИЛСАН СУРГАЛТ

7 хоногийн аль ч өдөр хүссэн цагтаа шаталсан тестийн сан дээр ажиллаж мэргэжлийн багшаар анализ хийлгэн зөвлөгөө, даалгавар шалгуулан системтэй мэдлэгийг авч хүссэн үр дүндээ хүрэх боломжтой.

Сургалтын хөтөлбөр

Нийт үргэлжлэх хугацаа:

Хичээлийн хуваарь:

Нэг хичээл үргэлжлэх хугацаа:

Цагийн сонголт:

Сургалтын хөтөлбөр:

Сонголтоор

Даваа-Бямба гараг

2 цаг

07:00-21:00 хооронд

50,000₮ /1 удаа/

Сургалтын төлбөр

Үргэлжлэх хугацаа:

Нийт цаг:

Өглөө/Өдөр:

Орой:

4 долоо хоног

24 цаг

600,000₮

600,000₮