АКАДЕМИК АНГЛИ ХЭЛ

АКАДЕМИК АНГЛИ ХЭЛ

Дунд шат+ Ахисан дунд шат+ Гүнзгий шат  гэсэн 3 шатыг суралцагчийн суурь мэдлэг дээр тулгуурлан ахисан гүнзгий шат хүртэл англи хэлний академик мэдлэгийг олгох хөтөлбөр юм. IELTS-ийн хөтөлбөрийн бэлтгэл анги болж академик үгсийн сан, хэрэглээний хичээлтэй.

Гадаадын  их сургуулиудад элсэн суралцахад хэрэглэгдэх эссэ бичлэг, лекц сонсож тэмдэглэх, академик албан бичиг ярианы чадваруудыг хөгжүүлнэ.

Сургалтын хөтөлбөр

Үндсэн хөтөлбөр: 7 хоногт 4 өдөр

Сондгой анги: 1, 3, 5 + Sat

Тэгш анги: 2, 4, 6 + Sat

Нэмэлт давтлага:  7 хоногт 2 өдөр

Сондгой анги: 2, 4

Тэгш анги: 1, 3

Сургалтын нийт цаг

ТУС СУРГАЛТААР НИЙТ 128 ЦАГЫН ХИЧЭЭЛД ХАМРАГДАНА.

        48 ЦАГ – ТАНХИМЫН ХИЧЭЭЛ

        16 ЦАГ – ҮГСИЙН САН БАТАТГАХ, БАЯЖУУЛАХ, БАГААР АЖИЛЛАХ СОНИРХОЛТОЙ ХИЧЭЭЛҮҮД

        16 ЦАГ – ГАДААД БАГШТАЙ ЯРИАНЫ ХИЧЭЭЛ

✓         16 ЦАГ – ТАНХИМЫН ХИЧЭЭЛИЙН БАТАТГАЛ ТЕСТ

        + 32 ЦАГ – 7 ХОНОГТ 4 ЦАГ БАГШТАЙГАА ТУСГАЙЛАН ДАВТЛАГА ХИЙХ /student profile/

Сургалтын төлбөр

Академик англи хэл

Үргэлжлэх хугацаа:

Нийт цаг:

Өглөө/Өдөр:

Орой:

.

8 долоо хоног

128 цаг

425,000₮

525,000₮